Dokončení emise dluhopisů ISOLINE.


Dne 18. srpna 2016 byla úspěšně dokončena
emise dluhopisů ISOLINE na investiční platformě Fundlift.
Všem investorům děkujeme.

1
1